Γενική ιατρική (GP) Οι γενικοί ιατροί (GP) αντιμετωπίζουν όλες τις συνήθεις ιατρικές παθήσεις και παραπέμπουν τους ασθενείς σε νοσοκομεία και άλλες ιατρικές υπηρεσίες για επείγουσα και εξειδικευμένη θεραπεία. Επικεντρώνουν την υγεία όλου του ατόμου που συνδυάζει τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της φροντίδας.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.