Η παχυσαρκία είναι χωρίς αμφιβολία μία πάθηση που χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση και σε πολλές περιπτώσεις παρέμβαση, καθώς οι επιπτώσεις της στην υγεία του πάσχοντος είναι πολλές και σημαντικές και μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την ποιότητα της ζωής του αλλά και το προσδόκιμο επιβίωσής του. Σε αντίθεση με άλλες ασθένειες όμως, η μεγάλη δυσκολία βρίσκεται στο να μπορεί κάποιος όχι μόνο να αναγνωρίσει, αλλά και να αποδεχθεί ότι νοσεί.

Η νοσηρότητα της παχυσαρκίας συνδέεται πιο στενά με την κατανομή του λίπους, παρά με το σωματικό βάρος ή το συνολικό ποσό του σωματικού λίπους. Υπάρχουν δύο βασικές μορφές τοπικής κατανομής του λίπους στους παχύσαρκους ασθενείς: (α) ο κεντρικός ή σωματικός ή σπλαγχνικός ή ανδροειδής τύπος και (β) ο περιφερικός ή μηρογλουτιαίος ή γυναικοειδής τύπος.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.