Τι κάνει ο Γενικός ιατρός;
Ένας γενικός ιατρός, που ονομάζεται επίσης GP (general practitioner) ή γενικός, είναι ένας γιατρός που δεν ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα της ιατρικής. Οι Γενικοί Ιατροί παρέχουν συνήθη υγειονομική περίθαλψη (π.χ. φυσικές εξετάσεις, ανοσοποιήσεις) και αξιολογούν και αντιμετωπίζουν πολλές διαφορετικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών και των τραυματισμών.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.