Γιατί να επιλέξει κάποιος ασθενής έναν οικογενειακό ιατρό;

Γιατί να επιλέξει κάποιος ασθενής έναν οικογενειακό ιατρό;

Για την ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα υγείας τόσο του ίδιου του ασθενή όσο και της οικογένειας του, με χαμηλό κόστος και με άριστα οφέλη. Και φυσικά να τον κατευθύνει σε ένα σύστημα υγείας το οποίο φαντάζει προς το παρόν δαιδαλώδες για τον ίδιο. Τι είναι ο γενικός γιατρός;

Τι είναι, λοιπόν, ο γενικός γιατρός; Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, η απάντηση δεν είναι εύκολη κι αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των ορισμών που έχουν κατά καιρούς δοθεί – και εξακολουθούν να αναθεωρούνται μέχρι σήμερα – για τη Γενική Ιατρική. Ίσως πιο εύκολο από το να απαντήσει κανείς στο ερώτημα «τι είναι ο γενικός γιατρός» είναι το να προσδιορίσει το «τι δεν είναι ο γενικός γιατρός». Είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι ο γενικός γιατρός δεν είναι ο γιατρός που ξέρει λίγα από όλα, αλλά ούτε και ο μη ειδικός γιατρός. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μερικές χώρες, για την αποφυγή της ταύτισης του γενικού γιατρού με τον ανειδίκευτο γιατρό, αντί του όρου Γενική Ιατρική χρησιμοποιείται ο όρος Οικογενειακή Ιατρική.

Ένας από τους πιο εύστοχους ορισμούς της Γενικής Ιατρικής είναι αυτός που έχει προταθεί από το Royal Australian College of General Practitioners. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, «Γενική Ιατρική είναι εκείνη η συνιστώσα του συστήματος φροντίδας υγείας που προσφέρει αρχική, συνεχιζόμενη, πλήρη και συντονισμένη ιατρική φροντίδα για όλα τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες και που απαρτιώνει τις τρέχουσες βιοϊατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αντιλήψεις για την υγεία». Εξ άλλου, η American Academy of Family Physicians ορίζει ότι η Οικογενειακή Ιατρική “…είναι προσωποποιημένη φροντίδα που εμπεριέχει μια μοναδική αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανάμεσα στον άρρωστο και το γιατρό”.

Τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού κλάδου της Γενικής /Οικογενειακής Ιατρικής είναι τα παρακάτω:

α) αποτελεί φυσιολογικά το σημείο της πρώτης ιατρικής επαφής μέσα στο σύστημα φροντίδας υγείας, παρέχοντας ανοιχτή και απεριόριστη πρόσβαση στους χρήστες του, ασχολούμενος με όλα τα προβλήματα υγείας ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του ενδιαφερόμενου ατόμου.

β) κάνει αποδοτική χρήση των πόρων φροντίδας υγείας μέσα από τη συντονισμένη φροντίδα, συνεργαζόμενος με άλλους επαγγελματίες υγείας στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας και διαχειριζόμενος την επικοινωνία με άλλες ιατρικές ειδικότητες, παίζοντας ρόλο συνηγόρου υπέρ του ασθενούς, όταν αυτό χρειασθεί.

γ) αναπτύσσει μία μοναδική προσωποκεντρική προσέγγιση, επικεντρωμένη στο άτομο, την οικογένειά του και την κοινότητά τους.

δ) διαθέτει μία μοναδική διαδικασία – τεχνική συμβουλευτικής συνέντευξης, μέσα από την οποία καθιερώνεται μία προσωπική σχέση πέρα από χρονικά όρια, με τη βοήθεια αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάμεσα στον ιατρό και τον ασθενή.

ε) είναι υπεύθυνος για την παροχή μακροχρόνιας συνέχειας στη φροντίδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ανάγκες του ασθενή.

στ) διαθέτει μία ειδική διαδικασία λήψης αποφάσεων προσδιοριζόμενη από τις έννοιες του επιπολασμού και της επίπτωσης των ασθενειών στην κοινότητα.

ζ) διαχειρίζεται ταυτόχρονα και οξέα και χρόνια προβλήματα υγείας των ασθενών του.

η) διαχειρίζεται ασθένειες οι οποίες εμφανίζονται με έναν μη διαφοροποιημένο, μη ειδικό τρόπο σε κάποιο πρώιμο στάδιο της εξέλιξής τους και οι οποίες μπορεί να απαιτήσουν επείγουσα παρέμβαση.

θ) προάγει την υγεία και την ευεξία μέσα από κατάλληλες καιαποτελεσματικές παρεμβάσεις.

ι) έχει μία ιδιαίτερη ευθύνη για την υγεία της κοινότητας.

ια) διαχειρίζεται προβλήματα υγείας στις σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και υπαρξιακές διαστάσεις τους.

Ειδικότερα o Γενικός Ιατρός παρέχει ιατρικές υπηρεσίες:

 • Αντιμετώπισης και διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών υγείας που αφορούν όλη την οικογένεια
 • Διαχείριση τραυματισμών – χειρουργικών περιστατικών
 • Διαχείριση παθολογικών περιστατικών
 • Διαχείριση παιδιατρικών, γυναικολογικών και γηριατρικών περιστατικών
 • Παρακολούθησης και αντιμετώπισης χρόνιων νοσημάτων που αφορούν όλη την οικογένεια
 • Σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, άσθμα
 • Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και άλλα χρόνια νοσήματα
 • Εκτέλεση μικροχειρουργικών επεμβάσεων
 • Λοιμώξεις αναπνευστικού, πεπτικού και ουροποιογεννητικού συστήματος
 • Άλλα νοσήματα
 • Προληπτική ιατρική
 • Προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι – check up
 • Eνημέρωση σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για χρόνια νοσήματα
 • Δημόσια υγεία – σχολική υγεία
 • Συμβουλευτική στη διαχείριση της υγείας των ασθενών
 • Παραπομπή ασθενών στην κατάλληλη εξειδικευμένη βοήθεια όταν αυτό είναι αναγκαίο
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων
 • Γηριατρική και θεραπευτική υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας

Leave a Reply

Your email address will not be published.