Γενική ιατρική

Home / Γενική ιατρική

Στο ιατρικό επάγγελμα, ο γενικός ιατρός είναι ιατρός που χειρίζεται οξεία και χρόνια ασθένεια και παρέχει στους ασθενείς προληπτική φροντίδα και εκπαίδευση υγείας. Εκπαιδεύονται για τη θεραπεία ασθενών οποιασδήποτε ηλικίας και φύλου σε επίπεδα πολυπλοκότητας που διαφέρουν μεταξύ των χωρών.

Τι κάνει ο Γενικός ιατρός;
Ένας γενικός ιατρός, που ονομάζεται επίσης GP (general practitioner) ή γενικός, είναι ένας γιατρός που δεν ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα της ιατρικής. Οι Γενικοί Ιατροί παρέχουν συνήθη υγειονομική περίθαλψη (π.χ. φυσικές εξετάσεις, ανοσοποιήσεις) και αξιολογούν και αντιμετωπίζουν πολλές διαφορετικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών και των τραυματισμών.

Load More


Γενική ιατρική (GP) Οι γενικοί ιατροί (GP) αντιμετωπίζουν όλες τις συνήθεις ιατρικές παθήσεις και παραπέμπουν τους ασθενείς σε νοσοκομεία και άλλες ιατρικές υπηρεσίες για επείγουσα και εξειδικευμένη θεραπεία. Επικεντρώνουν την υγεία όλου του ατόμου που συνδυάζει τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της φροντίδας.

Load More